”Biologia na czasie 1 -zakres podstawowy

O książce

”Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy”, autorstwa Anny Helmin oraz Jolanty Holeczek, przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych takich jak liceum ogólnokształcące czy technikum. Przekazuje wiedzę z podstaw biologii przeznaczoną dla klas początkowych i uczniów, którzy raczej nie planują podejścia do matury rozszerzonej z biologii. Intuicyjny układ treści i przejrzystość to cechy które pomogą uczniowi skupienie się na temacie i znalezienie wyszukiwanych zagadnień.

Tematy

Podręcznik ”Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy” skupia się na czterech głównych tematach:

– badania przyrodnicze,

– chemiczne podstawy życia,

– komórka,

– metabolizm.

W rozdziale poświęconym badaniom przyrodniczym książka wyjaśnia takie zagadnienia jak znaczenie nauk biologicznych oraz przybliża uczniom temat badań i obserwacji biologicznych.

Część poświęcona podstawom życia pod kątem chemicznym porusza szeroką gamę tematów od składu chemicznego organizmów, przez wszelkie mikro- i makroelementy, takie jak węglowodany, białka i lipidy, aż po budowę kwasów nukleinowych, odpowiadających za przekazywanie informacji genetycznych z pokolenia na pokolenie.

Komórka to trzeci dział obrazowo ilustrujący budowę komórki eukariotycznej oraz ich składowych części: cytoplazmy, jądra komórkowego, błon i ścian oraz licznych organelli.W tej części podręcznika ”Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy” można znaleźć również informacje na temat cykli komórkowych i ich znaczenia w całej faunie i florze.

Ostatni rozdział książki naucza na temat metabolizmu. Znaleźć tu można przemiany metaboliczne, enzymy oraz tlenowe i beztlenowe metody pozyskiwania energii przez organizmy żywe.

Zadania

Aby ułatwić uczniom przyswajanie wiedzy, kreatywne myślenie i uczenie się toku rozumowania związanego ze sposobem działania organizmów, podręcznik ”Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy” oferuje wiele zadań zarówno ściśle związanych z tematami i podstawą programową, jak również rozszerzające wiedzę i uczące młodych ludzi samodzielnego myślenia i umiejętności niezbędnych w XXI wieku. Uczniowie uczą się na przykład wyszukiwania informacji w Internecie i popierania swojego zdania argumentami.

Sposoby uczenia się a podręcznik “Biologia na czasie 1”

”Biologia na czasie 1 -zakres podstawowy” to publikacja, której autorki wzięły pod uwagę sposób działania ludzkiego mózgu, aby nauka biologii współgrała z tą kwestią. Na początku każdego działu można znaleźć wyjaśnienie, co znajduje się w tej części książki. Następnie uczeń trafia do kolejnych tematów z zadaniami powtórkowymi i rozszerzającymi wiedzę. Koniec każdego tematu w danym dziale wieńczy podsumowanie umożliwiające przypomnienie sobie zdobytej wiedzy. Z kolei pod koniec rozdziału znów znajdziemy streszczenie z informacjami zawartymi w obrazowych tabelach i wykresach. Aby sfinalizować naukę danego zagadnienia można wypełnić sprawdzenie wiadomości.

Taki rozkład materiału w “Biologii na czasie” współgra z najefektywniejsza metodą uzenia się przez powtarzanie. Wiele ilustracji, tabel i schematów na kartach książki pomoże wzrokowcom w zgłębianiu wiedzy z biologii. Słuchowcy będą czerpać korzyści z czytania tekstów, a uczniowie o inteligencji matematyczno-logicznej najlepiej będą uczyć się z zadań z obliczeniami i schematów.