”Biologia na czasie 1” – podstawy biologii dla uczniów szkół średnich

Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy” to podręcznik dla klas pierwszych liceum ogólnokształcącego i technikum, opracowany przez Wydawnictwo Nowa Era. Autorkami są Anna Helmin i Jolanta Holeczek. Podręcznik zawiera informacje na temat podstaw budowy biochemicznej i funkcjonowania organizmów, dzięki poznaniu których bardziej przystępne stanie się zgłębianie wiedzy z zakresu biologii w kolejnych klasach.

Działy

Podręcznik składa się z czterech działów. Dotyczą one znaczenia nauk biologicznych, badań przyrodniczych i zasad ich prowadzenia, chemicznych podstaw życia, budowy i roli makro- i mikroelementów oraz związków chemicznych tworzących organizmy, zagadnień związanych z komórką, jej rodzajami i procesami w niej zachodzącymi, a także zjawiska metabolizmu.

Przejrzystość i systematyzowanie wiedzy

To dwie zasadnicze cechy podręcznika. Został on opracowany w przystępny i przejrzysty sposób, zarówno od strony merytorycznej, jak i graficznej. Zawiera elementy, które ułatwiają systematyzowanie wiadomości. Każdy z działów rozpoczyna się od krótkiego przypomnienia informacji znanych ze szkoły podstawowej. Stanowi ono wprowadzenie w zagadnienia, które w dalszej części będą rozwijane. Starannie opracowane podsumowania działów pozwalają na utrwalenie informacji, a sekcja Sprawdź, czy umiesz! na sprawdzenie stopnia ich przyswojenia.

Dodatkowe elementy

Oprócz wyżej wymienionych, podręcznik do nauki Biologia na czasie 1 Zakres podstawowy zawiera dodatkowe elementy, ułatwiające przyswajanie wiadomości, dzięki którym podręcznik jest jeszcze bardziej przyjazny dla ucznia. Są to np.:

  • Krok po kroku – swojego rodzaju samouczek, który pozwala na rozwijanie istotnych umiejętności biologicznych
  • Zwróć uwagę na… – na początku każdego podrozdziału zostały wypunktowane najważniejsze zagadnienia, jakich on dotyczy i na które należy zwrócić szczególną uwagę
  • Jest na to sposób – autorki podpowiadają, w jaki sposób najprościej zapamiętać określone informacje
  • Bliżej życia – pokazuje, że wiedza jest nie tylko teorią, ale ma przełożenie na praktykę.

W podręczniku znalazły się również opisy doświadczeń oraz pomocne tablice i schematy.