Podręcznik Nowej Ery Biologia na czasie 1 w zakresie podstawowym

Podstawy biologii

Szkoły ponadgimnazjalne przewidują nauczanie biologii w zakresie podstawowym i/lub rozszerzonym. “Biologia na czasie 1 zakres podstawowy” to podręcznik dla klas pierwszych. Uczniowie zapoznają się z podstawowymi wiadomościami na temat najmniejszych form życia: komórkami, tkankami, czynnościami życiowymi organizmów, a także dowiedzą się czym jest ekosystem i populacja. Uczniowie dowiedzą się jak działa genetyka człowieka, czym jest DNA, jak kwas deoksyrybonukleinowy wpływa na uwarunkowania płci i jakie są choroby genetyczne.

Biotechnologia i inżynieria genetyczna jest bardzo ważnym tematem dzisiaj, ponieważ dzięki technologii naukowcy mogą przekraczać wiele granic, które do tej pory człowieka blokowały. Uczniowie poznają na zajęciach korzyści i zagrożenia, które są związane z postępującą biologią. Również wiedza o sklonowaniu owcy Dolly, która jako pierwszy tak duży ssak otrzymał laboratoryjnie stworzonego bliźniaka. 

Również ochrona środowiska jest tematem, o którym od wielu lat jest niezwykle głośno ze względu na tematy takie jak globalne ocieplenie. Na zajęciach biologii uczniowie dowiedzą się w jaki sposób dbać o środowisko, aby służyło nam i przyszłym pokoleniom ludzkości. Również zostaną poruszone kwestie różnorodności biologicznej i jakie zagrożenia są z nimi związane. 

Końcowe strony każdego działu przedstawiają zajęcia do powtórki wiadomości. Bardzo ważne jest praktykowanie wiedzy o kluczowych tematach, które dotyczą tego, co pozwala nam żyć. 

Dla ucznia i nauczyciela

Bardzo dobrze zorganizowany podręcznik, który został wydany przez Nową Erę przedstawia podstawowe aspekty biologii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. “Biologia na czasie 1 zakres podstawowy” jest znakomicie przygotowana, aby ułatwić nauczycielom przekazanie niezbędnej wiedzy o organizmach, genetyce i ochronie środowiska. 

Podręcznik zawiera mnóstwo ciekawych informacji o świecie. Mnóstwo obrazków na stronicach książki oraz kolorowe wykonanie uatrakcyjnią odbiór zawartych w podręczniku treści. 

”Biologia na czasie 1 -zakres podstawowy

O książce

”Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy”, autorstwa Anny Helmin oraz Jolanty Holeczek, przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych takich jak liceum ogólnokształcące czy technikum. Przekazuje wiedzę z podstaw biologii przeznaczoną dla klas początkowych i uczniów, którzy raczej nie planują podejścia do matury rozszerzonej z biologii. Intuicyjny układ treści i przejrzystość to cechy które pomogą uczniowi skupienie się na temacie i znalezienie wyszukiwanych zagadnień.

Tematy

Podręcznik ”Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy” skupia się na czterech głównych tematach:

– badania przyrodnicze,

– chemiczne podstawy życia,

– komórka,

– metabolizm.

W rozdziale poświęconym badaniom przyrodniczym książka wyjaśnia takie zagadnienia jak znaczenie nauk biologicznych oraz przybliża uczniom temat badań i obserwacji biologicznych.

Część poświęcona podstawom życia pod kątem chemicznym porusza szeroką gamę tematów od składu chemicznego organizmów, przez wszelkie mikro- i makroelementy, takie jak węglowodany, białka i lipidy, aż po budowę kwasów nukleinowych, odpowiadających za przekazywanie informacji genetycznych z pokolenia na pokolenie.

Komórka to trzeci dział obrazowo ilustrujący budowę komórki eukariotycznej oraz ich składowych części: cytoplazmy, jądra komórkowego, błon i ścian oraz licznych organelli.W tej części podręcznika ”Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy” można znaleźć również informacje na temat cykli komórkowych i ich znaczenia w całej faunie i florze.

Ostatni rozdział książki naucza na temat metabolizmu. Znaleźć tu można przemiany metaboliczne, enzymy oraz tlenowe i beztlenowe metody pozyskiwania energii przez organizmy żywe.

Zadania

Aby ułatwić uczniom przyswajanie wiedzy, kreatywne myślenie i uczenie się toku rozumowania związanego ze sposobem działania organizmów, podręcznik ”Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy” oferuje wiele zadań zarówno ściśle związanych z tematami i podstawą programową, jak również rozszerzające wiedzę i uczące młodych ludzi samodzielnego myślenia i umiejętności niezbędnych w XXI wieku. Uczniowie uczą się na przykład wyszukiwania informacji w Internecie i popierania swojego zdania argumentami.

Sposoby uczenia się a podręcznik “Biologia na czasie 1”

”Biologia na czasie 1 -zakres podstawowy” to publikacja, której autorki wzięły pod uwagę sposób działania ludzkiego mózgu, aby nauka biologii współgrała z tą kwestią. Na początku każdego działu można znaleźć wyjaśnienie, co znajduje się w tej części książki. Następnie uczeń trafia do kolejnych tematów z zadaniami powtórkowymi i rozszerzającymi wiedzę. Koniec każdego tematu w danym dziale wieńczy podsumowanie umożliwiające przypomnienie sobie zdobytej wiedzy. Z kolei pod koniec rozdziału znów znajdziemy streszczenie z informacjami zawartymi w obrazowych tabelach i wykresach. Aby sfinalizować naukę danego zagadnienia można wypełnić sprawdzenie wiadomości.

Taki rozkład materiału w “Biologii na czasie” współgra z najefektywniejsza metodą uzenia się przez powtarzanie. Wiele ilustracji, tabel i schematów na kartach książki pomoże wzrokowcom w zgłębianiu wiedzy z biologii. Słuchowcy będą czerpać korzyści z czytania tekstów, a uczniowie o inteligencji matematyczno-logicznej najlepiej będą uczyć się z zadań z obliczeniami i schematów.

”Biologia na czasie 1” – podstawy biologii dla uczniów szkół średnich

Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy” to podręcznik dla klas pierwszych liceum ogólnokształcącego i technikum, opracowany przez Wydawnictwo Nowa Era. Autorkami są Anna Helmin i Jolanta Holeczek. Podręcznik zawiera informacje na temat podstaw budowy biochemicznej i funkcjonowania organizmów, dzięki poznaniu których bardziej przystępne stanie się zgłębianie wiedzy z zakresu biologii w kolejnych klasach.

Działy

Podręcznik składa się z czterech działów. Dotyczą one znaczenia nauk biologicznych, badań przyrodniczych i zasad ich prowadzenia, chemicznych podstaw życia, budowy i roli makro- i mikroelementów oraz związków chemicznych tworzących organizmy, zagadnień związanych z komórką, jej rodzajami i procesami w niej zachodzącymi, a także zjawiska metabolizmu.

Przejrzystość i systematyzowanie wiedzy

To dwie zasadnicze cechy podręcznika. Został on opracowany w przystępny i przejrzysty sposób, zarówno od strony merytorycznej, jak i graficznej. Zawiera elementy, które ułatwiają systematyzowanie wiadomości. Każdy z działów rozpoczyna się od krótkiego przypomnienia informacji znanych ze szkoły podstawowej. Stanowi ono wprowadzenie w zagadnienia, które w dalszej części będą rozwijane. Starannie opracowane podsumowania działów pozwalają na utrwalenie informacji, a sekcja Sprawdź, czy umiesz! na sprawdzenie stopnia ich przyswojenia.

Dodatkowe elementy

Oprócz wyżej wymienionych, ”Biologia na czasie 1” zawiera dodatkowe elementy, ułatwiające przyswajanie wiadomości, dzięki którym podręcznik jest jeszcze bardziej przyjazny dla ucznia. Są to np.:

  • Krok po kroku – swojego rodzaju samouczek, który pozwala na rozwijanie istotnych umiejętności biologicznych
  • Zwróć uwagę na… – na początku każdego podrozdziału zostały wypunktowane najważniejsze zagadnienia, jakich on dotyczy i na które należy zwrócić szczególną uwagę
  • Jest na to sposób – autorki podpowiadają, w jaki sposób najprościej zapamiętać określone informacje
  • Bliżej życia – pokazuje, że wiedza jest nie tylko teorią, ale ma przełożenie na praktykę.

W podręczniku znalazły się również opisy doświadczeń oraz pomocne tablice i schematy.